Ο νέος χώρος της εταιρίας φιλοξενεί τμήμα εργαλείων, χρωμάτων, σύγχρονες μηχανές ανάδευσης και δημιουργίας χρωμάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς επίσης και τμήμα οικοδομικών υλικών (κυρίως σοβάδων, γύψων).

Βουρεκάς © 2003. All rights reserved.